Smoki PrzestrzeniSmoki Przestrzeni to model działań służący wprowadzaniu zmian w przestrzeni szkolnej.

Przestrzeń rozumiana jest tu dosłownie jako przestrzeń szkolna - korytarze, klasy szkolne świetlica, stołówka czy szatnia, jak i metaforycznie jako przestrzeń do rozwoju, przestrzeń do nauki, relaksu.

Jest to pomysł, by zmieniając przestrzeń rozwiązywać szkolne problemy, zmieniać deficyty w zasoby.

W proponowanych działaniach może wziąć udział każdy, komu zależy na jakości edukacji. Może to być nauczyciel, dyrektor szkoły czy rodzic, np.: członek Rady Rodziców. Warto zebrać zespół skupiony wokół tematu. Warto wybrać lidera, podzielić się zakresem obowiązków w zespole a przede wszystkim wspierać się na poszczególnych etapach wprowadzania zmiany.

 

""

 

Zespół

Agata Wnuczek, Małgorzata Mazepa, Wioletta Matusiak

To w tych trzech głowach zrodził się pomysł na zmiany przestrzeni szkolnej.

Agata to nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i eduScrum Master, Małgosia dyrektorka szkoły podstawowej, Wioletta to trenerka działająca w oświacie i jej okolicach. Wszystkie trzy są innowatorkami w swoich dziedzinach. Wszystkie trzy kochają to, co robią. Połączył je projekt SpołEd, dzięki któremu zrodziły się Smoki Przestrzeni.

""

fot. Krzystof Pacholak